Actievoorwaarden – Pickwick Tea Topics Adventskalender winactie 2023

 

Organisatie: 

Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Pickwick Tea Topics Adventskalender winactie 2023” georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. PICKWICK (hierna ‘Pickwick’) gevestigd aan de Vleutensevaart 35, 3532 AD Utrecht.  

 

Beschrijving: 

Doe mee met de winactie en maak kans op twee Pickwick Tea Topic Adventskalenders t.w.v. 23,98. Deelname is mogelijk via Instagram, Facebook en de Pickwick Tea Topics Adventskalender winactie webpagina op www.pickwick.nl 

Per deelname maak je (de Deelnemer: de persoon die de reactie plaatst), kans op één winactiepakket. Je kan maximaal één keer deelnemen per kanaal (Instagram, Facebook en via de winactie webpagina op www.pickwick.nl) aan de winactie. 

Er zijn in totaal vijftien winactiepakketten te winnen: vijf via Instagram, vijf via Facebook en vijf via de winactie webpagina op www.pickwick.nl. 

Een winactiepakket bevat: 

  • Twee Pickwick Tea Topic Adventskalenders t.w.v. € 23,98 (€11,99 per stuk) 

 

Deelnemen aan de winactie via Instagram en Facebook kan door: 1) in een reactie op de winactie post op Facebook of Instagram antwoord te geven op de vraag “Met wie tel jij samen af tot kerst en waarom?” , 2) deze persoon te taggen in je reactie, 3) jullie allebei (jij en het getagde account) de Pickwick pagina volgen (Instagram en/of Facebook account, afhankelijk van waar het deelname bericht wordt geplaatst) en 4) de winactie post te liken (Instagram of Facebook post, afhankelijk van waar het deelname bericht wordt geplaatst). 

 

Deelnemen aan de winactie via de Pickwick Tea Topics Adventskalender winactie webpagina op www.pickwick.nl kan door: 1) de vraag “Met wie tel jij samen af tot kerst en waarom?” te beantwoorden 2) jouw gegevens in te vullen (voornaam, achternaam en e-mailadres) 3) akkoord te gaan met de actievoorwaarden.  

 

Periode winactie 

De actie start op 30-10-2023 en eindigt op 12-11-2023.  

 

Selectie en berichtgeving aan winnaars winactie 

De trekking van de winnaars geschiedt door Pickwick op basis van creativiteit en originaliteit. Uiterlijk binnen één week na het eindigen van deze actie worden de winnaars door Pickwick bekendgemaakt. De winnaars die via Facebook of Instagram aan de winactie hebben deelgenomen (vijf winnaars via Instagram en vijf winnaars via Facebook) worden bekendgemaakt door middel van een openbaar bericht onder de winnende reacties met vermelding van de accountnaam van de winnende Deelnemer (de Deelnemer: de persoon die de reactie plaatst). De winnaars die via de winactie webpagina op Pickwick.nl aan de winactie hebben deelgenomen (vijf winnaars) worden door Pickwick via een email naar het opgegeven emailadres op de hoogte gebracht dat zij de winactie hebben gewonnen. Alle winnaars dienen binnen één week na ontvangst van dit bericht hun adres opgeven voor verzending van de prijs. Als geen adres wordt opgegeven binnen die twee weken, komt de prijs te vervallen aan Jacobs Douwe Egberts. Als binnen twee weken na opgeven van het adres geen prijs is ontvangen, kunt u navraag doen via de Pickwick Consumentenservice Pickwick NL (pickwicktea.com) tot zes weken na einde van de actie. 

 

Recht op deelname: 

Deelname is gratis. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en hun vaste woonplaats in Nederland hebben. Voor minderjarigen geldt dat toestemming van ouders is vereist. Het is voor medewerkers van JDE NIET toegestaan om deel te nemen aan deze actie. 

Je kan maximaal één keer per kanaal (Instagram, Facebook en via de winactie webpagina op www.pickwick.nl) deelnemen aan de winactie. 

Om deel te nemen aan de Actie via Instagram of Facebook moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid: 

  1. Beantwoord in een reactie (‘deelname bericht’) op de ‘Pickwick Tea Topics Adventskalender’- winactie post (via Instagram of Facebook) de vraag “Met wie tel jij samen af tot kerst en waarom?” 
  2. Tag de betreffende persoon in het deelname bericht; 
  3. Zowel de Deelnemer als de getagde persoon moeten het social media account van Pickwick volgen (Instagram en/of Facebook account, afhankelijk van waar het deelname bericht wordt geplaatst); en 
  4. Zowel de Deelnemer als de getagde persoon moeten de ‘Pickwick Tea Topics Adventskalender’’ winactie post liken (Instagram en/of Facebook account, afhankelijk van waar het deelname bericht wordt geplaatst). 

Om deel te nemen aan de Actie via de winactie webpagina op www.pickwick.nl moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid: 

  1. Beantwoord op de Pickwick Tea Topics Adventskalender winactie webpagina op www.pickwick.nl de vraag “Met wie tel jij samen af tot kerst en waarom?” 
  2. Vul jouw gegevens in (voornaam, achternaam en e-mailadres); 
  3. Ga akkoord met de algemene voorwaarden.  

Bevestiging: 

Door aan deze actie deel te nemen, bevestig je dat je de hier beschreven voorwaarden aanvaardt. 

 

Privacy: 

De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor promotionele acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op Actievoorwaarden (pickwick.nl) 

De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.  

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. 

Met het deelnemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om de inzendingen van de Deelnemer te gebruiken voor de volgende promotionele doeleinden: plaatsen op Pickwick website en Pickwick social media accounts (Instagram en Facebook). 

 

Intellectuele eigendomsrechten: 

Alle inzendingen van de Deelnemer worden eigendom van de Organisator. 

Door de inzending voor deelname aan de Actie stemt de Deelnemer ermee in dat de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer niet worden overdragen aan de Organisator. De Deelnemer doet ook afstand van de uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten. 

Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 

 

Aansprakelijkheid: 

De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten. 

De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk. 

De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of haar feitelijk leidinggevenden. 

 

Klachten: 

Als u vragen en/of klachten heeft over deze actie, neem dan contact op met de Pickwick Consumentenservice: telefonisch bereikbaar op 0800-0221121 of bereikbaar via het contactformulier op de Pickwick website (https://service.pickwicktea.com/nl/pickwick-nl/). 

Aldus opgemaakt te Vleutensevaart 35, 3532 AD, Utrecht op 11-10-2023.